ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

962Γ465ΧΘΞ-ΔΟΧ

https://diavgeia.gov.gr/doc/962Γ465ΧΘΞ-ΔΟΧ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

100025905

260242

Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης για τη μελέτη με τίτλο: «Διευθέτηση – Οριοθέτηση ρεμάτων Διαβατών και κλάδων αυτού κατάντη Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Ν. Χαλκηδόνας, συμπεριλαμβανομένων του Τεχνικού Διάβασης της Εθνικής οδού και των Σιδηροδρομικών Γραμμών και του Συλλεκ τήρα Όμβριων του οικισμού Μαγνησίας του Δημ. Διαμερίσματος Ιωνίας του Δήμου Εχέδωρου»

30/09/2021 14:55:56

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *