ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΨΞΧΝΩΛΡ-1ΡΨ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞΧΝΩΛΡ-1ΡΨ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

6163

14546/2021

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 336/2021.Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρακτικού IΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : «Αναπλάσεις στους οικισμούς Αγ. Δημητρίου και Πόρτο Μπόυφαλο Τ.Κ Αργυρού».

30/09/2021 14:55:53

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *