ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ψ7Φ046ΨΖ3Π-5ΜΞ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ7Φ046ΨΖ3Π-5ΜΞ

30/09/2021 03:00:00

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

99202922

33169/2021

Τροποποίηση της σύμβασης του κ. Μητρόπουλου Αθανασίου (κωδ.σύμβασης resCom: 40836) [ΕΥ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΕ 30262]

30/09/2021 14:54:45

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *