ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΩΓΡΟΟΡ1Ι-ΛΜΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΓΡΟΟΡ1Ι-ΛΜΒ

30/09/2021 03:00:00

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

50203

46920

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 60/2021 απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Πέτρου Μουστάκα, για την προμήθεια εξοπλισμού αιθουσών διδασκαλίας στο Μουστάκειο Δημοτικό Σχολείο Πίσω Μεριάς Κορθίου Άνδρου.

30/09/2021 14:54:44

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *