ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

95Χ2ΩΛΡ-ΧΩΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/95Χ2ΩΛΡ-ΧΩΦ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

6163

14547/2021

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 337/2021. Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρακτικού IΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 4ης ΕΩΣ 7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΙΣ Δ.Ε. ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ».

30/09/2021 14:54:13

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *