ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

64ΩΣΩΕΖ-ΤΦΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/64ΩΣΩΕΖ-ΤΦΝ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

6153

9897

Έγκριση παράτασης κατ΄ εξαίρεσης άδειας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος από υπάλληλο του Δήμου

30/09/2021 14:52:56

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *