ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ψ5ΩΦ469ΗΞ3-ΓΘ9

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ5ΩΦ469ΗΞ3-ΓΘ9

30/09/2021 03:00:00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε

99221101

5470

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) του έργου «Κατασκευή Δικτύων Παροχής Ύδατος και Ρεύματος για την Εξυπηρέτηση Σκαφών Αναψυχής Στον Προσήνεμο Μώλο Λιμένα Βόλου»

30/09/2021 14:52:35

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *