ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΡΠΘΨΩΛΡ-ΕΟΖ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΠΘΨΩΛΡ-ΕΟΖ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

6163

14548/2021

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 338/2021.Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρακτικού IΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 4ης ΕΩΣ 7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ».

30/09/2021 14:52:09

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *