ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

6Γ7ΠΟΡ1Θ-0ΦΖ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Γ7ΠΟΡ1Θ-0ΦΖ

30/09/2021 03:00:00

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

50204

8266

Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 304/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού

30/09/2021 15:01:46

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *