ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

ΨΞ3Ο4653Π4-ΟΑ6

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞ3Ο4653Π4-ΟΑ6

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

467528

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΝΙΖΑΜΙΔΗΣ -ΑΛΛΟΝΗΣΟΣ 01/10/2021

30/09/2021 14:58:36

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *