ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

ΩΦΘΓ4690Β5-ΘΛΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΦΘΓ4690Β5-ΘΛΟ

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

99221922

22172

Απόφαση ανάθεσης για την επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών για το τονόμετρο τύπου OP-1S &sn-H0400 του Οφθαλ/γικού Τ.Ε.Ι. CPV: 34913000-0, 50000000-5 , ΚΑΕ: 1439α , 0887α

30/09/2021 14:54:09

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *