ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

6Γ5Σ46907Κ-ΙΔΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Γ5Σ46907Κ-ΙΔΒ

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

99221940

3059

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 19746/13-09-2021 ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛ.ΚΛΙΝΙΚΗΣ

30/09/2021 14:35:54

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *