ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

ΩΞ5ΥΟΞ5Ψ-ΝΓΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΞ5ΥΟΞ5Ψ-ΝΓΡ

30/09/2021 03:00:00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε

55291

12643

ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 48 «ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΠΟΜΑΡΜΑ – ΚΑΣΤΕΛΛΙ»

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 183420
ΠΑΤΡΙΣ

30/09/2021 14:34:17

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *