ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Ψ3ΔΠ4690Β7-Κ1Η

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ3ΔΠ4690Β7-Κ1Η

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

99221898

13638/30-9-2021 (ΑΡ. ΑΠΟΦ. 1832η)

ΕΓΚΡΙΣΗ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ

30/09/2021 14:33:47

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *