ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

64ΓΧΩΚ3-8ΛΨ

https://diavgeia.gov.gr/doc/64ΓΧΩΚ3-8ΛΨ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

6211

24624/30-9-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΠ ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

30/09/2021 15:43:49

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *