ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΩΙ6Υ46ΜΗ2Ι-Ω5Ω

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΙ6Υ46ΜΗ2Ι-Ω5Ω

30/09/2021 03:00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

100046889

64-18

Επικαιροποίηση Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών (Εκλεκτόρων) του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών

30/09/2021 15:37:21

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *