ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9ΥΧΖΩΡΖ-Β8Ο

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΥΧΖΩΡΖ-Β8Ο

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

6119

1087/24035

Απόφαση παράταση συμβάσεων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρι 31.12.2021 στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου

30/09/2021 15:35:55

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *