ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΩΔ104653Π4-ΜΘΜ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔ104653Π4-ΜΘΜ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

467643

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Αποκατάσταση της βορειοανατολικής πύλης (Πλ12) στην οχύρωση της κάτω πόλης της Καβάλας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ME ΤΙΤΛΟ: «Αποκατάσταση της βορειοανατολικής πύλης (Πλ12) στην οχύρωση της κάτω πόλης της Καβάλας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» KAI ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5027789 ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

30/09/2021 15:35:50

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *