ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9ΥΜΔΩ62-ΘΨ7

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΥΜΔΩ62-ΘΨ7

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

6009

459

Απόφαση Δημάρχου περί παράτασης της θητείας των Αντιδημάρχων

30/09/2021 15:23:44

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *