ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΨΓΧΗ469Η2Γ-ΑΡΘ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΓΧΗ469Η2Γ-ΑΡΘ

30/09/2021 03:00:00

5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

99221503

82641

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

30/09/2021 15:19:54

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *