ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6Α4Ι465Θ1Ε-Ο6Ζ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Α4Ι465Θ1Ε-Ο6Ζ

30/09/2021 03:00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)

100012982

Θ1452/30.09.2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΙΣΤ ΤΜ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

30/09/2021 16:09:16

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *