ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΨΚΩ94690Ω3-ΧΜΕ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚΩ94690Ω3-ΧΜΕ

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ

99221985

41165

Απόφαση Διοικητή – Έγκριση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. πρωτ: 40433/ΑΚ205/28-09-2021 πρόσκλησης υποβολής προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια Υγειονομικών Υλικών για την τοποθέτησή τους στους ασθενείς της Παν. Καρδιολογικής κλινικής του Π.Γ.Ν.Α., κ. Ν.Ν. (266813) και κ. Π.Γ. (1701006), έναντι συνολικής δαπάνης 6.617€ πλέον ΦΠΑ

30/09/2021 15:16:16

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *