ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΩΝΦ846ΜΤΛΗ-8Ε4

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝΦ846ΜΤΛΗ-8Ε4

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

6413/30-09-2021

Απόφαση τοποθέτησης – διάθεσης αναπληρωτών Β΄ Φάσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ: 5131699 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, 2014-2020

30/09/2021 15:13:56

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *