ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9ΥΤΑ46ΨΖ3Π-ΦΟΗ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΥΤΑ46ΨΖ3Π-ΦΟΗ

30/09/2021 03:00:00

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

99202922

33217/2021

Λύση της σύμβασης της κ. Τσογκά Ειρήνης (κωδ.σύμβασης resCom: 55447) [ΕΥ Αγγελόπουλος Σταμάτης, ΚΕ 80552]

30/09/2021 15:12:43

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *