ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9ΚΑΛ7Λ7-5ΟΓ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΚΑΛ7Λ7-5ΟΓ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

5002

813093

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ (22η ΩΡΑ ΜΕΧΡΙ 6η ΠΡΩΙΝΗ), ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2021

30/09/2021 15:10:05

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *