ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6Κ964690Ω3-Φ50

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Κ964690Ω3-Φ50

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ

99221985

41157

Απόφαση Διοικητή – Έγκριση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. πρωτ: 38718/ΑΚ192/16-09-2021 πρόσκλησης υποβολής προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια Ενδοαγγειακών Υλικών για την διενέργεια της χειρουργικής επέμβασης του ασθενούς της Παν. Αγγειοχειρουργικής κλινικής του Π.Γ.Ν.Α., κ. Κ.Κ. (1686064), έναντι συνολικής δαπάνης 21.379,5€ πλέον ΦΠΑ

30/09/2021 15:05:42

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *