ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ρ6ΟΖΟΕ59-ΟΗΒ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ρ6ΟΖΟΕ59-ΟΗΒ

30/09/2021 03:00:00

ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

51824

62/2021

Έγκριση προτεινόμενων προς πρόσληψη καθηγητών ΙΔΟΧ με αντίτιμο για το έτος 2021-2022.

30/09/2021 15:05:30

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *