ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ω10Χ46ΜΤΛΗ-ΩΨ6

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω10Χ46ΜΤΛΗ-ΩΨ6

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

Φ.11.1Δ/8241

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ_ΔΠΕ ΣΕΡΡΩΝ_2021-2022

30/09/2021 15:05:23

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *