ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9Λ5Ρ46ΨΖ3Π-ΗΛΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Λ5Ρ46ΨΖ3Π-ΗΛΝ

30/09/2021 03:00:00

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

99202922

33171/2021

Τροποποίηση της σύμβασης της κ. Μουτζούρογλου Αγνής (κωδ.σύμβασης resCom: 40838) [ΕΥ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΕ 30262]

30/09/2021 15:05:17

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *