ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

693Μ46ΜΦΟΤ-Θ60

https://diavgeia.gov.gr/doc/693Μ46ΜΦΟΤ-Θ60

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

100049544

13136

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

30/09/2021 15:04:02

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *