ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ψ2ΑΒΩ10-ΩΘ6

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ2ΑΒΩ10-ΩΘ6

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

6272

32309

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2021-2022

30/09/2021 15:02:21

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *