ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9ΙΕΩ469ΗΕΘ-ΗΣΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΙΕΩ469ΗΕΘ-ΗΣΥ

30/09/2021 03:00:00

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. ΑΘΗΝΩΝ

99220996

9180/21

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ

30/09/2021 15:00:15

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *