ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΨΜ0Η46ΜΤΛΗ-Χ1Μ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜ0Η46ΜΤΛΗ-Χ1Μ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

Φ.11.1/12747/28.09.2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

30/09/2021 15:00:10

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *