ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6Π2Δ46ΜΤΛΗ-ΜΟΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Π2Δ46ΜΤΛΗ-ΜΟΦ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

8890

Τροποποίηση διοριστηρίου Ιδιωτικής Εκπαιδευτικού ως προς το ωράριο διδασκαλίας

30/09/2021 15:00:08

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *