ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6Ψ9Ζ469ΗΛ0-Θ27

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ψ9Ζ469ΗΛ0-Θ27

30/09/2021 03:00:00

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

99221026

2028

Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε) με την επωνυμία: «Αθλητικός Όμιλος Καβάλα 1965 Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία»

30/09/2021 15:00:05

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *