ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9ΨΖΒ469067-ΨΤ1

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΨΖΒ469067-ΨΤ1

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO’

99222000

43873/30-9-2021

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

30/09/2021 14:59:59

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *