ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΨΜΣ4ΩΞΧ-ΝΜ0

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜΣ4ΩΞΧ-ΝΜ0

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

6253

20088

541 2021 Απόφαση του Δημάρχου σχετική με τη απόσπαση της υπαλλήλου Καράλη Βησσαρία του Σωτηρίου κατηγορίας/κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας για λόγους υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν.4440/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

30/09/2021 14:59:35

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *