ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9ΤΥΝΩΚΧ-Α64

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΤΥΝΩΚΧ-Α64

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

6219

16683

189/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΟΧ COVID ΕΩΣ 31/12/2021

30/09/2021 14:59:05

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *