ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9ΛΔΙΩΡΖ-3Α4

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΛΔΙΩΡΖ-3Α4

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

6119

24031

ΑΡΙΘ 364/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ- Αίτημα έκτακτης επιχορήγησης του Πνευματικού- Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ι Π Μεσολογγίου προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19

30/09/2021 14:58:58

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *