ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

9Λ647Λ7-46Χ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Λ647Λ7-46Χ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

5002

811066

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2021

30/09/2021 14:58:45

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *