ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6ΑΒΝ469045-5Χ1

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΑΒΝ469045-5Χ1

30/09/2021 03:00:00

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

99221888

2188

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΘΗΤΑΚΗ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ

30/09/2021 14:58:36

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *