ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

90ΦΟ4690Β7-40Ξ

https://diavgeia.gov.gr/doc/90ΦΟ4690Β7-40Ξ

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

99221898

13670

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΝΙΚΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

30/09/2021 14:58:33

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *