ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6ΥΘ5ΩΞΡ-4ΝΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΥΘ5ΩΞΡ-4ΝΦ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

6231

15660

Πρόσληψη ενός ατόμου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας του Δήμου Παιονίας , για το διδακτικό έτος 2021-2022

30/09/2021 14:58:23

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *