ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΩΧ6Ο7Λ7-ΤΩΛ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧ6Ο7Λ7-ΤΩΛ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

5002

2108

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. ποσού 10.000,00€ και ορισμόςυπολόγου, για κάλυψη εξόδων ταχυδρομικών τελών, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Π.Ε. Δυτικής Αττικής καθώς και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής.

30/09/2021 14:57:54

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *