ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΨΥΑΣΩ9Θ-77Ι

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΥΑΣΩ9Θ-77Ι

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

6072

17307/2021

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΣΚΛΗΡΗ ΛΟΥΚΑ

30/09/2021 14:57:48

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *