ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

94ΒΙ46ΜΤΛΗ-0ΧΤ

https://diavgeia.gov.gr/doc/94ΒΙ46ΜΤΛΗ-0ΧΤ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

7552

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04, ως προσωρινών αναπληρωτών σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Ν. Άρτας για το διδακτικό έτος 2021-2022

30/09/2021 14:57:32

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *