ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΡΠΔΙΩ1Φ-7ΩΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΠΔΙΩ1Φ-7ΩΝ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

6274

15521

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

30/09/2021 14:57:13

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *