ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΨΘΠΩΟΛΥΞ-ΧΣ1

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΘΠΩΟΛΥΞ-ΧΣ1

30/09/2021 03:00:00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

52747

1346/2021

Σήμερα στα γραφεία του Νομικού Προσώπου, συνήλθαν οι Επιτροπές που συγκροτήθηκαν με την υπ’αριθμ. 150/2021 απόφαση της Προέδρου του Ν.Π., προκειμένου να ελέγξουν τα δικαιολογητικά και να καταρτίσουν τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της με αριθμ. Σ.Μ.Ε. 1/2021

30/09/2021 14:57:10

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *