ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6ΧΦΞ46ΜΤΛΗ-Λ49

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΧΦΞ46ΜΤΛΗ-Λ49

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

Φ.11.1/12361/28.09.2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

30/09/2021 14:56:48

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *