ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6ΔΦΒΟΡΥΕ-4ΙΧ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΦΒΟΡΥΕ-4ΙΧ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

50432

6615

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΑΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΤΗΡΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

30/09/2021 14:56:30

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *